جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم های زیر را دانلود کرده و برای ما ارسال نمایید

1- دانلود فرم میزان رضایت و انتقادات مشتری

2- دانلود فرم نظر سنجی