محصولات برودتی

سینجر
یخچال فریزر pearl-SRF12S سینجر یکی از محصولات باکیفیت و مناسب برای فضاهای کوچک است. این یخچال ...
سینجر
یخچال فریزر کمبی SC-54W سینجر با طرح کمبی تولید و به بازار عرضه شده است . در مدل های کمبی یخچ...
سینجر
یخچال فریزر کمبی مدل SC-54S سینجر با طرح کمبی تولید و به بازار عرضه شده است . در مدل های کمبی ...
سینجر
یخچال فریزرکمبی مدل HD-585 FWE مجهز به جریان برودت یکنواخت در تمامی طبقات دارای سیستم خنک کن...
یافت شده 4