محصولات برودتی

سینجر
یخچال Pearl-SR 6W فاقد گازهای مضر برای جو زمین نگهدارنده بطری ۲ لیتری بلند مجهز به پایه های قا...
سینجر
یخچال فریزر pearl-SRF12W سینجر یکی از محصولات باکیفیت و مناسب برای فضاهای کوچک است. این یخچال ...
سینجر
یخچال فریزر دوقلو SRF-40W از یخچال فریزرهای دوقلوی سینجر میباشد که با طراحی زیبا به بازار ع...
سینجر
یخچال فریزر ساید بای ساید HC-698WE طراحی زیبای درب ها و دستگیره ها مجهز به سیستم خنک کننده دو...
سینجر
یخچال فریزر ساید بای ساید مدل HC-670WE جریان برودت یکنواخت در طبقات مجهز به محفظه مخصوص با ا...
سینجر
یخچال فریزر کمبی SC-54W سینجر با طرح کمبی تولید و به بازار عرضه شده است . در مدل های کمبی یخچ...
سینجر
یخچال فریزرکمبی مدل HD-585 FWE مجهز به جریان برودت یکنواخت در تمامی طبقات دارای سیستم خنک کن...
سینجر
یخچال و فریزر ساید بای ساید HC-666WE جریان برودت یکنواخت در طبقات مجهز به محفظه بار دارای سی...
یافت شده 8