ماشین لباسشویی

کندی
ماشین ظرفشویی GV 137TC1S/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ب...
کندی
ماشین لباسشویی EVO 1472 D/K قابلیت اندازه گیری وزن لباس و تنظیم مقدار مصرف برق و آب دارای برنا...
کندی
ماشین لباسشویی EVO 1483 D/K قابلیت اندازه گیری وزن لباس و تنظیم مقدار مصرف برق و آب دارای برنا...
کندی
ماشین لباسشویی GC1262 D/K قابلیت اندازه گیری وزن لباس و تنظیم مقدار مصرف برق و آب دارای برنام...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GC1272D1/k کلاس انرژی + A استاندارد اروپا درب عریض ۳۳۵mm قابلیت باز شدن ۱۸۰درجه ...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GC1272D1S/k کلاس انرژی + A استاندارد اروپا درب عریض ۳۳۵mm قابلیت باز شدن ۱۸۰درجه...
کندی
ماشین لباسشویی GO 148 DF/K دور خشک کن تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه مجهز به ۱۲ برنامه شستشوی البسه دور ...
کندی
ماشین لباسشویی GOF 106/K دور خشک کن تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه دور خشک کن قابل تنظیم سیستم شستشوی ت...
کندی
ماشین لباسشویی GOF 127/K دور خشک کن تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه سیستم شستشوی تاخیری سیستم شستشوی لب...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GV 127DC1/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GV 127DCS1/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GV 137TC1/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GV 158LC1/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ...
جدید!
کندی
ماشین لباسشویی GV 158LC1S/K کلاس انرژی + A استاندارد اروپا صفحه کلید لمسی درب عریض ۳۵۰mm قابلیت ...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612SC ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آب...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612WC ۶ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان ...
ه 1–16 از 21 نتیجه