ماشین ظرفشویی

کندی
ماشین ظرفشویی CDP-6850K ظرفیت شستشو تا ۱۵ نفر دارای ۲ سبد شستشو دارای ۱۲ برنامه شستشو با بالا...
کندی
ماشین ظرفشویی CDP-6853XK ظرفیت شستشو تا ۱۵ نفر دارای ۳ سبد شستشو دارای ۱۲ برنامه شستشو با بال...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS-08-M3802S گنجایش:۸ نفر ۶ برنامه شستشو دارای ۲ سبد بزرگ صرفه جویی در مصرف آب ا...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS-08-M3802W گنجایش:۸ نفر ۶ برنامه شستشو دارای ۲ سبد بزرگ صرفه جویی در مصرف آب ا...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی استیل DWS14-M7209SS گنجایش:۱۴ نفره ۶ برنامه شستشو شستشوی تاخیری از ۱ تا ۲۴ ساعت د...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS14-M7209W گنجایش:۱۴ نفره ۶ برنامه شستشو شستشوی تاخیری از ۱ تا ۲۴ ساعت دارای ۳ ...
یافت شده 6